เกี่ยวกับเรา

ขณะนี้เราอยู่ในยุคที่ผู้คนสามารถเดินทางไปยังหลายประเทศได้อย่างง่ายดาย การข้ามเขตพรมแดนของแต่ละประเทศก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราก่อตั้ง บริษัท ที่มีชื่อว่า Treasure planning LLC. ที่ตั้งจะอยู่ใน อำเภอมัสสึโดะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2019 ด้วยความคิดที่ว่าทางเรากำลังสนับสนุนธุรกิจของการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLCT) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นซึ่งเราในฐานะตัวแทนหลักทั้งประเทศไทย
เราหวังว่าคนไทยส่วนใหญ่จะได้รับทักษะภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต