JLCT Thailand

JLCT Thailand

JLCT Thailand – เราเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ JLCT ในประเทศไทย

เราได้ลงนามในสัญญาตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยกับองค์กรทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLCT) ทั่วไป

นอกจากนี้เรายังได้เซ็นสัญญากับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยและเรากำลังทำการสรรหาผู้สมัครชาวไทยที่จะทำการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับ JLCT Thailand

JLCT คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ตามกฎแล้วการทดสอบนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และวัดทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

ระดับแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ดังกล่าวนี้คือ 5 ระดับ ได้แก่ JCT1, JCT2, JCT3, JCT4 และ JCT5

ความสามารถของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้
・ความรู้ทางภาษา (ข้อความ,คำศัพท์,ไวยากรณ์)
・อ่านวิเคราะห์
・การฟังถึงความเข้าใจ

JLCT Thailand – สถานที่ทำการสอบ

จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโรงเรียน:โรงเรียนอุดรเสริมทักษะภาษา
สถานที่จัดสอบ:231/181 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโรงเรียน:โรงเรียนสร้างเสริมอาชีพและภาษา
สถานที่จัดสอบ:142 หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จังหวัดเชียงราย

ชื่อโรงเรียน:โรงเรียน แอสเซ็นทอินเตอร์แลงเกว็จ
สถานที่จัดสอบ:โรงเรียน 69/4 หมู่ 12 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

อัตราค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ JLCT ระดับ 5-3 ค่าสมัคร 1,000 บาท
ค่าสมัครสอบ JLCT ระดับ 2-1 ค่าสมัคร 1,500 บาท

หากทำการสมัครผ่านทางออนไลน์ กรุณาชำระเงินโดยผ่านการโอนเงิน

ก่อนทำการชำระเงินโปรดเข้าใจว่าเมื่อคุณชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ในทุกกรณี

กรุณาติดต่อขอหมายเลขบัญชีทาง Inbox Facebook page ของเรา
JLCT Thai office Facebook Page

JLCT Thailand – สมัครสอบ

วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร (ในส่วนของใบสมัครจะมีส่วนด้านซ้ายและด้านขวา )
2. กรุณาตัดเป็นสองส่วนและกรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3×4 ทั้ง 2 ใบ
3.ในส่วนของใบด้านซ้ายกรุณาทำการส่ง EMS ไปยังสถานที่ที่ต้องการสอบ
4.ในส่วนของใบด้านขวา ให้ผู้สอบเก็บไว้และนำติดตัวมาในวันสอบ

วันสอบครั้งต่อไปคือวันที่ 21 มีนาคม 2564 (วันอาทิตย์)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2564 (วันอาทิตย์)

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งถ้าคุณต้องการที่จะสอบ

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • กรุณาแนบสลิปการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
  •  

การสอบที่ผ่านมา

ศัพท์
ไวยากรณ์
JCT5
โหลด
โหลด
JCT4
โหลด
โหลด
JCT3
โหลด
โหลด
JCT2
โหลด
JCT1
โหลด

สำหรับตัวอย่างการสอบ คุณสามารถดาวน์โหลดการสอบที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการสอบในเดือนกันยายน 2018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม